Ana Sayfa Genel BA ve BS Formu Nedir.

BA ve BS Formu Nedir.

3 dk ort. okuma süresi
BA ve BS Formu Nedir. için yorumlar kapalı
0
2,012
BABS

BA ve BS Formu Nedir.

Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (BA), Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (BS) kısa adları ile BA – BS formları, Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç)5.000 TL ve üzerindeki faturalarına istinaden düzenlediği bildirim formlarıdır.

Söz konusu tutarlı alım ve/veya satış işlemlerinde, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler. Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanır. İlgili süre zarfında bildirilmeyen işlemlere 2017 Takvim yılında 1.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içindeverilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. (2017 için 1.400 TL’nın 1/5’i olan 280 TL dir.)

 

Güncel 20.11.2018

 

Daha fazla yeni yazı yükle
Daha Fazla Yazı Orhan Alkış
Bu kategoride daha fazla yazı Genel
Yoruma Kapalı

İlginizi Çekebilir

Windows 11

Windows 10 işletim sistemiyle bugüne kadarki en iyi deneyimi kullanıcılara sunan Microsoft…